Algemene Voorwaarden
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Repro & Design bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Repro & Design; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.
Herroepingsrecht [Retourrecht]
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@repro-design.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor ons risico). Retourneer de producten binnen 14 dagen (na aanmelding retourzending) aan:

Repro & Design
Spuiweg 80 
3311 GV Dordrecht

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten worden vergoed en per omgaande aan u overgemaakt. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

De kosten van de retourzending zijn voor onze rekening,
Indien er geen spraken is van omruil en ontbinding van de overeenkomst is overeengekomen, zal het aankoopbedrag (mits voldaan) per omgaande terug gestort worden.
En/of uiterlijk binnen 14 dagen mits de retourzending door ons is ontvangen.
Van retourzending uitgesloten
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.
* Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.
* Kranten en tijdschriften.
Klachten
We raden U aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@repro-design.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie." 

Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.
Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.